top of page

Er du udfordret med amningen? Der er hjælp at hente!

Karen Bøhrnsen er uddannet IBCLC, International Board Certified Lactation Consultant (Internationalt certificeret ammekonsulent) og har vejledt ammende mødre gennem de sidste 10 år.

Med Karen fra jordemoder.net ved din side, er du sikret en ærlig og empatisk ammevejleder.Karen Bøhrnsen, jordemoder og IBCLC

Mød K​a​ren

 

Karen tilbyder ammekonsultationer i Sønderborg og i Trekantsområdet (Fredericia, Kolding og Vejle)S

Karen Bøhrnsen uddannede sig som jordemoder i 2007, supplerede med IBCLC uddannelsen i 2011 og har lige siden hjulpet mange kvinder med udfordrende amninger.

 

Karen arbejder til daglig som jordemoder på et sygehus, hvor hun også er ammeresourceperson. Karen sidder i Forældre og Fødsels bestyrelse, hvor hun er med til at udvikle en ny ammeuddannelse for frivillige ammerådgivere. I 2020 færdiggjorde Karen desuden en Kandidat i Jordemodervidenskab, hvilket har medført, at Karen nu også arbejder som forsker. Karen sidder ydermere som dansk koordinator for IBLCE, som er den organisation, der uddanner IBCLC'er på verdensplan.

e hvad ammende fortæller om Karen

Sidst men ikke mindst har Karen selv født 6 børn og har dermed sammenlagt været gravid og ammet i 16 år. Karen fortæller om sine egne amninger:

 

"Jeg tror, jeg med mine egne amninger, har været gennem det meste af det, man kan opleve som ammende. Og alligevel når jeg længst med at lægge mine egne amninger på hylden , for på den måde at kunne forholde mig evidensbaseret til de udfordringer kvinderne sidder med. Det jeg kan bringe med, fra mine egne amninger - er en dyb og intuitiv forståelse for de de ammende, jeg sidder overfor."

 

 

 

 

 

Med udgangspunkt i dit ammeforløb

Karens ammekonsultationer bygger på konteksten - det vil sige, at Karen bruger tid på at sætte sig ind i den ammendes historie. For selv små bitte detaljer i forløbet kan have betydning for, hvordan den ammende kvinde kommer bedst videre.

bottom of page